Thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật

I/ Những lưu ý khi thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty

Một số vấn đề cần lưu ý sau khi thay đổi người đại diện pháp luật mà doanh nghiệp cần biết bao gồm:

1. Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cần lưu ý việc đăng ký lại thông tin chủ tài khoản tại ngân hàng, các thông tin của người đại diện pháp luật cũ chắc chắn vẫn còn trên hệ thống của ngân hàng nếu bạn không đăng ký lại, tránh gây nhầm lẫn sau này.

2. Đối với doanh nghiệp hoạt động có giấy phép con sau thành lập như: Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải, giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự …thì phải thực hiện thủ tục thay đổi các loại giấy phép này vì trên giấy phép có chứa thông tin về người đại diện theo pháp luật cũ.

người đại diện pháp luật
Human resources, social networking and assessment center concept – recruiter complete team by one person (employee) represented by icon.

3. Cần thông báo với khách hàng, đối tác, cơ quan thuế, bảo hiểm… về việc thay đổi đại diện theo pháp luật công ty để họ nắm bắt kịp thời.

4. Trường hợp việc thay đổi người đại diện pháp luật của doanh nghiệp làm thay đổi nội dung điều lệ thì trong biên bản họp phải ghi rõ nội dung được thay đổi trong điều lệ doanh nghiệp.

5. Thông báo việc thay đổi người đại diện pháp luật cho đối tác và các cơ quan liên quan.

6. Cần phải thông báo tới đối tác đang ký kết hợp đồng với công ty mình.

7. Thông báo tới toàn bộ khách hàng để tránh việc mất khách hàng do liên hệ người đại diện theo pháp luật cũ.

8. Thông báo tới các cơ quan hữu quan khác như: Cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm, cơ quan điện lực, viễn thông…v…v… để việc hoạt động được liên tục và tránh những nhầm lẫn phát sinh không đáng có.

9. Cần thực hiện thủ tục và nộp hồ sơ lên cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh/Thành phố sở tại trong vòng 10 ngày kể tư ngày phát sinh thay.

10. Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật có gắn liền với việc chuyển nhượng vốn cho người đại diện mới cần lưu ý thủ tục kê khai thế thu nhập cá nhân của người chuyển nhượng.

11. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có thể là thành viên/cổ đông/chủ sở hữu của doanh nghiệp hoặc là người đại diện được thuê. Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật mới là người được doanh nghiệp thuê, hồ sơ nội bộ doanh nghiệp cần bổ sung Hợp đồng lao động với người đại diện theo pháp luật mới.

12. Ngoài ra, chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ Chiếu của người đại diện và số điện thoại của doanh nghiệp, đây là những thông tin quan trọng sẽ được hiển thị trên Đăng ký kinh doanh, vì vậy khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cần lưu ý kiểm tra xem.

người đại diện pháp luật
Human resources, social networking and assessment center concept – recruiter complete team by one person (employee) represented by icon.

13. Chứng minh thư mới/Căn cước công dân mới/Hộ chiếu mới của người đại diện còn hạn hay không (thời hạn thông thường thời hạn của chứng minh thư 15 năm), doanh nghiệp cần kiểm tra thông tin này để tránh phải thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh nhiều lần.

14. Số điện thoại cũ của doanh nghiệp có phải là số điện thoại của người đại diện cũ hay không, khi thay đổi có cần phải thay đổi số điện thoại để tránh việc xảy ra tranh chấp với người cũ hay không.I/ Căn cứ pháp lý thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 thì hiện nay, công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn có thể có một hoặc nhiều người đại diện. Trong đó, quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện được quy định cụ thể trong điều lệ công ty. Và Luật doanh nghiệp 2014 đã bỏ quy định Giám đốc, Tổng giám đốc của công ty không được đồng thời là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác để phù hợp với nhu cầu thuê giám đốc, tổng giám đốc của các doanh nghiệp hiện nay.Trong quá trình hoạt động kinh doanh, có thể vì những lý do chủ quan hoặc khách quan, doanh nghiệp cần tiến hành thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty. Việc thay đổi người đại diện pháp luật được căn cứ theo

– Luật doanh nghiệp 2014

– Nghị định 78/2015/NĐ-CP

II/ Các trường hợp không thể thay đổi người đại diện pháp luật công ty
Doanh nghiệp cần lưu ý một số trường hợp không thể tiến hành thay đổi người đại diện pháp luật, cụ thể như sau:

– Trường hợp người đại diện theo pháp luật cũ đang bị treo mã số thuế thì doanh nghiệp không được thay đổi người đại diện theo pháp luật.

– Người đang quản lý doanh nghiệp hiện đang bị treo mã số thuế thì cũng không thể đăng ký làm người đại diện pháp luật mới của doanh nghiệp.

– Cá nhân từng là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản trong thời hạn từ một đến ba năm, kể từ ngày doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản thì cũng không được làm người đại diện pháp luật mới cho công ty.

III/ Các chức danh của người đại diện theo pháp luật trong luật doanh nghiệp
Hiện nay, chức danh của người đại diện theo pháp luật trong doanh nghiệp tương ứng với các loại hình doanh nghiệp gồm những loại sau:

1. Chủ tịch Hội đồng thành viên – Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

2. Chủ tịch công ty – Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị – Đối với công ty cổ phần;

4. Giám đốc;

5. Tổng Giám đốc;

6. Các chức danh quản lý công ty khác theo quy định

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

IV/ Hồ sơ, trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật
Người đại diện của doanh nghiệp là người được ghi nhận trong nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Pháp luật hiện nay không giới hạn người đại diện của doanh nghiệp. Khi muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cần làm các thủ tục sau:

1. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bao gồm:
– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Biên bản họp của Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện pháp luật.

– Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

– Bản sao công chứng không quá 03 tháng một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật mới như CMND/Hộ Chiếu/Căn cước công dân.

– Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế.

– Giấy giới thiệu hoặc ủy quyền cho cá nhân/ tổ chức thực hiện thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền.

2. Trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật
* Trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được tiến hành như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và các giấy tờ kèm (hồ sơ thay đổi) theo tới cơ quan đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại Bộ phận một cửa liên thông về Đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu tại Sở kế hoạch và Đầu tư.

người đại diện pháp luật

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Cán bộ tại bộ phận một cửa liên thông Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, kiểm tra đầu mục hồ sơ và một số nội dung cần thiết trong hồ sơ.

+ Nếu đủ điều kiện thì tiếp nhận hồ sơ và giao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới. Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, công ty đến Phòng Đăng ký kinh doanh để được trả kết quả hồ sơ.

– Trả kết quả:

+ Đối với hồ sơ hợp lệ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Đối với hồ sơ chưa hợp lệ: Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật.

* Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” – Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư

* Cơ quan giải quyết hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư;

* Thời hạn giải quyết hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật là 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ.

V/ Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty ACCPRO
Để được tư vấn chi tiết hơn về thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, hãy liên hệ ngay đến dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật tại ACCPRO để nhận tư vấn từ đội ngũ Luật sư, chuyên viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi.

– Công ty ACCPRO tư vấn điều kiện đối với người đại diện pháp luật mới của công ty

– ACCPRO tư vấn chức danh của người đại diện pháp luật phù hợp với yêu cầu

– Khi nhận được ủy quyền, ACCPRO soạn thảo hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật và đại diện Qúy khách hàng nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật, theo dõi quá trình thực hiện tới khi ra kết quả và bàn giao cho khách hàng;

người đại diện pháp luật

– ACCPRO đại diện khách hàng thực hiện thủ tục công bố nội dung thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp;

– ACCPRO tư vấn cho qúy khách hàng các thủ tục sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật như thông báo với khách hàng, đối tác, ngân hàng và thay đổi các giấy phép con còn chứa thông tin của người đại diện theo pháp luật cũ.

LIÊN HỆ:
Kế toán ACC

THAM KHẢO THÊM:
– Dịch vụ báo cáo tài chính
– Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Call Now