DỊCH VỤ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  1. Lập báo cáo tài chính theo số liệu của doanh nghiệp

Áp dụng đối với các doanh nghiệp không sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của công ty và có nhu cầu hoàn thiện lại hệ thống kế toán trong một hoặc nhiều năm tài chính. Nội dung dịch vụ: – Kiểm tra rà soát hệ thống kế toán. – Điều chỉnh và Hoàn thiện toàn bộ sổ sách kế toán. – Lập báo cáo tài chính. – Giải trình hồ sơ kế toán khi Quyết toán thuế.

báo cáo tài chính doanh nghiệp

Áp dụng đối với các doanh nghiệp không sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của công ty và có nhu cầu hoàn thiện lại hệ thống kế toán trong một hoặc nhiều năm tài chính. Nội dung dịch vụ: – Kiểm tra rà soát hệ thống kế toán. – Điều chỉnh và Hoàn thiện toàn bộ sổ sách kế toán. – Lập báo cáo tài chính. – Giải trình hồ sơ kế toán khi Quyết toán thuế.

LIÊN HỆ:
Kế toán ACC

THAM KHẢO THÊM:
Dịch vụ báo cáo tài chính
Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Call Now