DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

Nội dung dịch vụ kế toán

 • Tập hợp chứng từ
 • Kiểm tra tính hợp lệ và thông tin của hóa đơn/chứng từ
 • Tư vấn doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến chi phí, hóa đơn, cân đối thuế GTGT
 • Lập và nộp các báo cáo thuế hàng tháng, quý đúng hạn như: Báo cáo thuế GTGT, Báo cáo thuế thu nhập cá nhân, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Thông báo số thuế phát sinh phải nộp nếu có để doanh nghiệp tiến hành nộp thuế
 • Nộp khai báo tình hình sử dụng lao động mỗi năm 2 lần theo quy định
 • Hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử nhằm đơn giản hóa tiến trình nộp thuế nếu có phát sinh
 • Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hoàn thành hệ thống sổ sách kế toán
 • Lên báo cáo tài chính và thực hiện nộp báo cáo quyết toán năm
 • Hỗ trợ tư vấn các vấn đề khác liên quan đến lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn, các chính sách phúc lợi khác,…
 • Kiểm tra hồ sơ, chứng từ nhiều năm liền cho hoạt động thanh tra thuế.

 (Số lượng hóa đơn chứng từ phát sinh sẽ được tính phí theo hàng tháng, quý)

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

Hóa đơn vượt qua số lượng qui định ở cột 6 thì đôi bên sẽ thỏa thuận mức phí.*Note chứng từ+ Mỗi hóa đơn là một (01) chứng từ. + Bảng lương tháng là một (01) chứng từ. + Sao kê ngân hàng cứ mười (10) dòng một (01) chứng từ. + Và các chứng từ khác liên quan trực tiếp tới nghiệp vụ phát sinh.

 • Phí in sổ sách (nếu DN yêu cầu in sổ sách): 500.000 VNĐ/năm
 • Bảng giá trên áp dụng cho doanh nghiệp sử dụng cả dịch vụ tư vấn và cân thuế từng tháng.

Các công việc chi tiết được liệt kê trong hợp đồng.

LIÊN HỆ:
Kế toán ACC

THAM KHẢO THÊM:
Dịch vụ báo cáo tài chính
Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Call Now