MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT KHI VAY VỐN NGÂN HÀNG

Thủ tục vay vốn ngân hàng cần có các hồ sơ sau:

 • Hồ sơ về tư cách pháp nhân
 • Hồ sơ về tình hình kinh doanh và khả năng tài chính
 • Hồ sơ về phương án, dự án vay vốn
 • Hồ sơ thế chấp, cầm cố (Trừ trường hợp vay tín chấp)

Theo bạn, hồ sơ nào là yếu tố quyết định trong việc Doanh nghiệp có được ngân hàng cho vay hay không?

Câu trả lời là: TẤT CẢ 4 hồ sơ trên của Doanh nghiệp đều phải CHUẨN

DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH VAY VỐN NGÂN HÀNG

(chủ doanh nghiệp có nhân cách tốt, có uy tín không? Báo cáo tài chính có thể hiện một năng lực tài chính đảm bảo không? Triển vọng kinh doanh và phương án/dự án vay vốn có khả thi không? Thanh khoản của tài sản đảm bảo có tốt không?)

Câu hỏi tiếp theo, hồ sơ nào là yếu tố quyết định Doanh nghiệp sẽ được ngân hàng cho vay ?

Khi bạn đọc đến đây, có lẽ Bạn đã biết câu trả lời. Đó chính là Báo Cáo Tài Chính. Vì báo cáo tài chính (BCTC) thể hiện được tình hình kinh doanh, nguồn vốn và tài sản của doanh nghiệp. BCTC không thể hiện triển vọng kinh doanh trong tương lai, nhưng lại thể hiện điểm tựa, nền tảng tài chính để doanh nghiệp thực hiện các chiến lược trong tương lai có vững chắc hay không.

DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH VAY VỐN NGÂN HÀNG

Các chỉ tiêu tài chính:

 • Tỉ số thanh toán hiện tại nên > 1
 • Tỉ số thanh toán nhanh nên > 0,5
 • Hệ số trả nợ dài hạn nên > 1
 • Hệ số nợ
 • Tỷ suất tự tài trợ
 • Vòng quay các khoản phải thu = 2 là tốt nhất
 • Vòng quay hàng tồn kho
 • Vòng quay vốn lưu động
 • Chỉ số lợi nhuận gộp: Cho biết hiệu quả khi sử dụng vốn đầu vào trong quá trình hoạt động sản xuất
 • Chỉ số lợi nhuận ròng
 • Chỉ số lợi nhuận trên vốn cổ phần (ROE) khả năng sinh lợi của công ty
 • Tỉ số lợi nhuận trên tài sản (ROA)

LIÊN HỆ:
Kế toán ACC

THAM KHẢO THÊM:
– Dịch vụ báo cáo tài chính
– Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Call Now