Dịch vụ thành lập hồ sơ hộ kinh doanh cá thể

ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

– Hộ kinh doanh cá thể là gì? Hộ kinh doanh cá thể đóng loại thuế gì? Hộ kinh doanh cá thể đăng ký ngành nghề kinh doanh gì? Được phép sử dụng bao nhiêu lao động? Đăng ký kinh doanh hộ cá thể ở đâu? Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể là ra sao? Những điều cần biết khi đăng ký hộ kinh doanh cá thể là gì? Ai cần phải đăng ký hộ kinh doanh cá thể? ..v..v..

– Bạn đã nắm được những quy định về hộ kinh doanh cá thể chưa? Nếu có những vướng mắc tương tự như những câu hỏi ở trên thì bạn sắp có câu trả lời rồi đấy.

kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể là gì?

– Hộ kinh doanh cá thể do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

– Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.

Đăng ký kinh doanh hộ cá thể chỉ 1,500,000 đ (Gọi ngay 0778000555)

Những ai đủ tiêu chuẩn đăng ký hộ kinh doanh cá thể?

– Cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ có thể đăng ký hộ kinh doanh cá thể. Một nhóm người hoặc một hộ gia đình cũng có thể đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể.
– Những người đang đứng tên thành lập hộ kinh doanh cá thể rồi thì không thể đứng tên thành lập hộ kinh doanh cá thể thứ 2. Hoặc đang đứng tên thành lập doanh nghiệp tư nhân rồi thì không được thành lập hộ kinh doanh cá thể.

Ai không cần đăng ký hộ kinh doanh cá thể?

– Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

Ai cần phải đăng ký hộ kinh doanh cá thể?

– Ngoại trừ những đối tượng không cần đăng ký hộ kinh doanh cá thể ở trên. Thì tất cả những đối tượng còn lại khi kinh doanh cần phải đăng ký hộ kinh doanh cá thể.

kinh doanh cá thể

Thành lập hộ kinh doanh cá thể được phép sử dụng bao nhiêu lao động?

Một hộ kinh doanh cá thể được phép sử dụng không quá 10 lao động. Hộ kinh doanh sử dụng hơn 10 lao động phải đăng ký kinh doanh dưới một trong các hình thức doanh nghiệp được quy định tại Luật Doanh nghiệp bao gồm: Doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh.
>>> Xem thêm: Đăng ký kinh doanh hết bao nhiêu tiền? <<<

Hộ kinh doanh cá thể đóng thuế gì?

Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh được xác định bằng doanh thu trừ đi các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế từ kinh doanh trong kỳ tính thuế. Các chi phí hợp lý bao gồm: tiền lương, tiền công, thù lao và các chi phí khác trả cho người lao động; chi phí nguyên vật liệu, hàng hóa sử dụng vào sản xuất kinh doanh; chi phí khấu hao, bảo dưỡng tài sản cố định sử dụng vào sản xuất kinh doanh; chi trả lãi tiền vay; chi phí quản lý; các khoản thuế, phí và lệ phí phải nộp theo qui định của pháp luật được tính vào chi phí và các khoản chi phí khác có liên quan. Việc xác định doanh thu, chi phí dựa trên cơ sở định mức, tiêu chuẩn, chế độ và chứng từ, sổ kế toán theo qui định của pháp luật. Trường hợp nhiều người cùng tham gia kinh doanh trong một đăng ký kinh doanh thì thu nhập chịu thuế của mỗi người được xác định theo

 1. tỉ lệ vốn góp của từng cá nhân ghi trong đăng ký kinh doanh; hoặc
 2. thỏa thuận giữa các cá nhân đăng ký kinh doanh; hoặc
 3. tính bằng số bình quân thu nhập đầu người trong trường hợp đăng ký kinh doanh không xác định tỉ lệ vốn góp hoặc không có thỏa thuận về phân chia thu nhập giữa các cá nhân.

Trách nhiệm tài chính của chủ hộ kinh doanh cá thể là gì?

– Chủ hộ kinh doanh cá thể chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các khoản nợ của hộ kinh doanh.  Điều này có nghĩa nếu việc kinh doanh thất bại, chủ hộ kinh doanh sẽ phải sử dụng các tài sản cá nhân của mình (tiền, nhà, đất, xe ôtô, v.v.) để trang trả các khoản nợ của hộ kinh doanh.

Một hộ kinh doanh cá thể được đăng ký bao nhiêu địa điểm kinh doanh?

– Một hộ kinh doanh chỉ được phép đăng ký một địa điểm kinh doanh trên phạm vi toàn quốc. Hộ kinh doanh nếu muốn hoạt động kinh doanh tại hai địa điểm kinh doanh trở lên phải đăng ký kinh doanh dưới một trong các hình thức doanh nghiệp được quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Đăng ký kinh doanh hộ cá thể ở đâu?

– Bạn cần gửi hồ sơ đăng ký đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp Huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh, sau khi đã hoàn thành đầy đủ tất cả các hồ sơ đăng ký kinh doanh theo yêu cầu.

Hộ kinh doanh cá thể được phép sử dụng con dấu không?

– Không. Hộ kinh doanh không được quyền làm và sử dụng con dấu.

kinh doanh cá thể

Có cần đặt tên cho hộ kinh doanh cá thể?

– Có. Tất cả các hộ kinh doanh đều phải có tên.

Quy định về đặt tên hộ kinh doanh cá thể như thế nào?

– Tên hộ kinh doanh phải gồm hai thành tố: Thành tố thứ nhất là loại hình kinh doanh “hộ kinh doanh”; Thành tố thứ hai là tên riêng của hộ kinh doanh.
– Tên riêng hộ kinh doanh phải bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu và phải phát âm được.  Không được sử dụng các từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.
– Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh khác đã đăng ký trong cùng phạm vi huyện nơi bạn dự định đặt địa điểm kinh doanh.  Do đó, bạn cần kiểm tra tên đã đăng ký của tất cả các hộ kinh doanh đang hoạt động trong huyện mình trước khi đặt tên.  Nếu tên bạn đinh đặt cho hộ kinh doanh của mình trùng với một tên hộ kinh doanh đã đăng ký, giấy xin đăng ký kinh doanh của bạn sẽ không được chấp nhận.
Có thể thành lập hộ kinh doanh cá thể hoạt động trong các ngành, nghề theo pháp luật đòi hỏi phải có giấy phép hành nghề hay không ?
Có.  Trong trường hợp này, bạn cần gửi bản sao giấy phép hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình kèm theo hồ sơ đăng ký kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh.
Có thể thành lập Hộ kinh doanh hoạt động trong các ngành, nghề theo pháp luật đòi hỏi phải có vốn pháp định hay không ?
Có.  Trong trường hợp này, bạn cần gửi bản sao hợp lệ giấy xác nhận vốn pháp định do cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền cấp kèm theo hồ sơ đăng ký kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể trong bao lâu?

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Quận/ huyện sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho bạn trong vòng 5 ngày kể từ ngày bạn nộp giấy xin đăng ký kinh doanh nếu: ngành, nghề kinh doanh của bạn không nằm trong danh sách các ngành, nghề kinh doanh bị cấm (sản xuất pháo nổ, súng, v.v.); tên hộ kinh doanh của bạn thoả mãn các yêu cầu về đặt tên doanh nghiệp; bạn đóng đầy đủ lệ phí đăng ký kinh doanh; giấy xin đăng ký kinh doanh của bạn được điền đầy đủ và các giấy tờ kèm theo trong hồ sơ đăng ký kinh doanh được nộp đầy đủ.
Khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu đăng kí kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp cho bạn giấy biên nhận, ghi rõ ngày nộp hồ sơ.  Nếu các nội dung trong hồ sơ yêu cầu đăng ký kinh doanh không đầy đủ theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo bằng văn bản yêu cầu bạn chỉnh sửa hoặc bổ sung hồ sơ trong vòng 5 ngày làm việc.  Trong thông báo này, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ chỉ rõ nội dung cần chỉnh sửa hoặc bổ sung.

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể gồm các tài liệu gì ?

 1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể.  Mẫu giấy đề nghị được cung cấp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Huyện nơi đặt hộ kinh doanh cá thể.
 2. Bản sao giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc đại diện hộ kinh doanh;
 3. Hợp đồng thuê địa điểm mở hộ kinh doanh

Các thông tin cần cung cấp trong hồ sơ đăng ký kinh doanh hộ cá thể ?

 1. Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh
 2. Ngành, nghề kinh doanh
 3. Số vốn kinh doanh
 4. Tên đầy đủ, số và ngày cấp chứng minh nhân dân của chủ hộ kinh doanh hoặc đại diện hộ gia đình
 5. Địa chỉ nơi cư trú của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình
 6. Chữ ký

Các quy định pháp lý cho việc đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể ?

Luật Doanh nghiệp 2014;
Nghị định Số: 78/2015/NĐ-CP về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

Danh mục ngành nghề cần lưu ý khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể

Danh mục ngành nghề cần kiểm tra thực tế trước khi cấp GCN ĐKKD:

 • Dịch vụ nhà trọ, nhà cho thuê;
 • Dịch vụ Karaoke;
 • Dịch vụ Internet;
 • Dịch vụ cầm đồ;
 • Kinh doanh khí đốt hoá lỏng.

Danh mục ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề khi đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể:

 • Kinh doanh dịch vụ khám, chữa bệnh và kinh doanh dược phẩm;
 • Kinh doanh dịch vụ thú y và kinh doanh thuốc thú y;
 • Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, mua bán thuốc bảo vệ thực vật;
 • Kinh doanh dịch vụ pháp lý;
 • Kinh doanh dịch vụ kiểm toán;
 • Kinh doanh dịch vụ kế toán;
 • Kinh doanh thiết kế quy hoạch xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng;
 • Kinh doanh dịch vụ môi giới chứng khoán;
 • Mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;
 • Kinh doanh dịch vụ xông hơi khử trùng;
 • Thiết kế phương tiện vận tải;

Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh
a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;
b) Ngành, nghề kinh doanh;
c) Số vốn kinh doanh;
d) Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.
Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.
Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ quy định ở trên còn phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.
Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định ở trên còn phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật nêu trên.

Đăng ký kinh doanh hộ cá thể ở đâu?

Các bạn có thể đến Ủy ban nhân dân cấp Quận/ Huyện để được đề nghị cấp giấy phép hộ kinh doanh cá thể. Sau đó liên hệ cơ quan quản lý thuế tại địa phương để được cấp mã số thuế và thực hiện thủ tục khai thuế ban đầu. Quá trình này đòi hỏi cũng mất nhiều bước để hoản thiện thủ tục.
>>>Xem thêm: Thủ tục đăng ký kinh doanh cửa hàng <<<

Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể tại công ty Nam Việt Luật

– Cung cấp dịch vụ làm giấy phép kinh doanh nhanh chóng và uy tín.

– Tư vấn về điều kiện thực tế của khách hàng đáp ứng được việc đăng ký hộ kinh doanh cá thể
– Tư vấn về ngành nghề kinh doanh, thủ tục hồ sơ cần thiết.
– Hoàn thiện hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể.
– Nộp hồ sơ và nhận kết quả giao cho khách hàng.
– Tư vấn hỗ trợ trong suốt quá trình hoạt động của hộ kinh doanh cá thể.
Công ty Nam Việt Luật là đơn vị tư vấn uy tín cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty, tư vấn đăng ký hộ kinh doanh cá thể trọn gói uy tín, tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp, thay đổi địa chỉ công tythay đổi giấy phép kinh doanh trọn gói hàng đầu tại Việt Nam
Sau đây chúng tôi xin chia sẻ các kiến thức, thông tin hữu ích dành cho thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể. Nếu có bất cứ thắc mắc nào bạn vui lòng liên hệ dịch vụ đăng ký kinh doanh tại công ty Nam Việt Luật để được tư vấn hoàn toàn miễn phí !

LIÊN HỆ:
Kế toán ACC

THAM KHẢO THÊM:
– Dịch vụ báo cáo tài chính
– Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Call Now