Dịch vụ đăng ký lao động

1. Căn cứ pháp lý của thủ tục đăng ký lao động sau:

 • Mục V Chương XI Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02/4/2002.
 • Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 • Quyết định 54/2005/QĐ-BTC ngày 04/8/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 • Quyết định 1414/1997/QĐ-BLĐTB&XH ngày 17/11/1997 về việc ủy quyền một số nhiệm vụ quản lý lao động cho Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 • Công văn số 3713/LĐTBXH-NN ngày 5/12/2003 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.
 • Công văn số 2941/LĐTBXH-NN ngày 5/8/2004 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp.

2. Trình tự thực hiện đăng ký lao động, hợp đồng lao động như sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn cho người nộp.
  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ.
 • Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, người đại diện doanh nghiệp đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh để nhận kết quả giải quyết.
Trình tự thực hiện đăng ký lao động, hợp đồng lao động như sau:

3. Thành phần hồ sơ để đăng ký lao động, hợp đồng lao động gồm:

 •  Đối với người nước ngoài tuyển dụng theo hình thức hợp đồng lao động:
  • Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (mẫu số 04).
  • Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (mẫu số 01).Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp.
 • Trường hợp người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp Việt Nam do Sở tư pháp Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.
  • Bản lý lịch tự thuật (mẫu số 02).
  • Giấy chứng nhận sức khỏe.
  • Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao (đại học, thạc sĩ, tiến sĩ) hoặc ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý.
  • 03 ảnh màu (kích thước 3×4, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng) ảnh chụp không quá 06 tháng
 • Đối với người nước ngoài làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp:
  • Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (mẫu số 04).
  • Văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử người nước ngoài sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp.
  • Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp.
Trình tự thực hiện đăng ký lao động, hợp đồng lao động như sau:
 • Trường hợp người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp Việt Nam do Sở tư pháp Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.
  • Bản lý lịch tự thuật (mẫu số 02).
  • Giấy chứng nhận sức khỏe.
  • Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao (đại học, thạc sĩ, tiến sĩ) hoặc ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý.
  • 03 ảnh màu (kích thước 3×4, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng) ảnh chụp không quá 06 tháng.

4. Chi phí và thời gian dịch vụ đăng ký lao động, hợp đồng lao động và cấp sổ lao động Tùy trường hợp.

 •  Thời gian: 15 ngày kể từ ngày nhận thủ tục hồ sơ.
 • Chi phí: Liên hệ để được báo giá

LIÊN HỆ:
Kế toán ACC

THAM KHẢO THÊM:
– Dịch vụ báo cáo tài chính
– Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Call Now